Počkajte na nahratie obrázku

Kliknite pravým tlačítkom myši nad obrázkom

Kliknite nad obrázkom na "Set as Background" alebo "Nastaviť ako pozadie"